Till Startsidan.   
 Vem fraktar våra leveranser?
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 Användbara länkar.
   
 
  
   
 
 
 
   
Ansvar för levererad vara m.m.
Levererad vara är begagnad och försäljs i befintligt skick.
Vad gäller fel ansvarar säljaren gentemot konsument endast om varan enligt konsumentköplagen anses vara felaktig.
För att köparen skall äga rätt att åberopa fel måste reklamation ske inom skälig tid.
Köparen äger ej rätt till skadestånd i vidare mån än vad som följer av konsumentköplagen. Köparen äger under inga förhållanden rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.
Bytesrätt gäller mot uppvisande av kvitto och med följande villkor: På motor, växellåda och bakaxel lämnas 30 dagars bytesrätt från leveransdatum, på övriga delar 8 dagar. El eller elektronikdetaljer återtages ej. Bytesrätt omfattar endast av oss levererat material. Kundens monterings och demonterings-kostnader ersätts ej.

Returrätt.
Rätt till retur föreligger, mot företeende av kvitto, för oskadade varor som återlämnas inom 8 dagar från leveransdatum.
Vid retur uttages för varje returnerad vara en avgift uppgående till 10% av priset, dock för varje vara lägst 100 kronor.
Observera: Elektronikdetaljer eller vara inköpt för ett pris under 200 kronor återtages ej.
Ej heller återtages isärtagna eller på annat sätt bearbetade varor.
Outlöst gods: Vid ej utlöst gods utgår en avgift på 10% av priset eller
lägst 100:- + fraktkostnad. Vid retur/reklamation måste kontakt tas med aktuell säljare hos oss först.
Returfrakten betalas av köparen.


LEVERERADE MOTORER OCH VÄXELLÅDOR ÄR ALLTID URTAPPADE PÅ OLJA.
   Till Startsidan.

 

Google